(+30) 211 7109 382

Μπαταρίες

Η μπαταρία σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος της παραγόμενης ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια παράγουν ενέργεια από τον ήλιο και η μπαταρία την αποδίδει προς χρήση. Η επιλογή της κατάλληλης μπαταρίας για το φωτοβολταϊκό μας σύστημα είναι πολύ σημαντική απόφαση καθώς από αυτό εξαρτάται η απόδοση και η μακροβιότητα της εγκατάστασής μας. Η Cocoon Ecoclima, με τους εξειδικευμένους τεχνικούς της μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα.


  • Μπαταρίες BnP
  • Μπαταρίες Rolls
  • Μπαταρίες Victron
  • Μπαταρίες Winner
  • Μπαταρίες SBat
  • Μπαταρίες Trojan