(+30) 211 7109 382

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Αυτόνομα

Το Φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που αποτελείται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή αυτή συμβαίνει αδιάκοπα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αθόρυβα και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι ένα σύνολο από “κυψέλες” με βασικό στοιχείο το πυρίτιο που έχει την ιδιότητα να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια διακρίνονται σε μονοκρυσταλικά και πολυκρυσταλικά.
Τα μονοκρυσταλικά έχουν μεγαλύτερο πάχος και υψηλότερη απόδοση (13% - 18%) ενώ τα πολυκρυσταλικά έχουν μικρότερη απόδοση (10-15%) και αντίστοιχα χαμηλότερη τιμή.

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Sopray
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια ATT-Solar
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Luxor
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια Bauer
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια BSL