(+30) 211 7109 382

Ρυθμιστές

Ο ρυθμιστής είναι μία συσκευή που ελέγχει την φόρτιση της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι στο σημείο της πλήρους φόρτισης ο μετατροπέας διακόπτει την παροχή του παραγόμενου ρεύματος και όταν αποφορτιστεί λόγω κατανάλωσης της ενέργειας ξεκινά και πάλι τη διαδικασία της φόρτισης.


  • Ρυθμιστές Morningstar
  • Ρυθμιστές Victron
  • Ρυθμιστές Outback
  • Ρυθμιστές Phocos
  • Ρυθμιστές Bluesky