(+30) 211 7109 382

Ρυθμιστές Phocos για Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Controllers Phocos

Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos CM 12V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos CML 12V/24V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos CIS 12V/24V. Δυνατότητα ρύθμισης μενού μέσω τηλεχειριστηρίου.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos CX 12V/24V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos CXN 12V/24V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos DINGO-20/20 τάσης 12V - 48V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής MPPT Phocos 30A τάσης 12V/24V.
Controllers Phocos
Ρυθμιστής Phocos PL τάσης 12V - 48V.