(+30) 211 7109 382

Ανεμογεννήτριες BSL

Σημαντικό ρόλο στις ανεμογεννήτριες είναι το μέγεθος του έλικα αλλά και η ταχύτητα του ανέμου. Η επιλογή της ισχύς της ανεμογεννήτριες έχει εξαρτάται από τις ανάγκες που προορίζεται να ικανοποιήσει. Έτσι λοιπόν η ισχύς μιάς ανεμογεννήτριας μπορεί να είναι από εκατοντάδες Watt μέχρι και πολύ παραπάνω. Ο ρόλος της ανεμογεννήτριας είναι να μετατρέπει την ενέργεια του αέρα (αιολική ενέργεια) σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το πετυχαίνει με μηχανισμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό τις και αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την κίνηση του έλικα σε ηλεκτρισμό. Ο μηχανισμός αυτός θέτεται σε κίνηση όταν ο αέρας φυσάει τους έλικες της ανεμογεννήτριας που με την σειρά τους θέτουν σε κίνηση τον μηχανισμό. Ανάλογα αν το σύστημα που έχουμε φτιάξει είναι αυτόνομο η διασυνδεδεμένο η παραγωγή της ανεμογεννήτριας μπορεί είτε να αποθηκευεται σε μπαταρίες για χρήση είτε να διοχετευεται απ'ευθείας στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Σε πολλές περιπτώσεις μία ανεμογεννήτρια μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα σκάφος για την φόρτιση των μπαταριών.Για να μπορεί να απόδοση μια ανεμογεννήτρια θα πρέπε να τοποθετηθεί σε σημείο που υπάρχει αέρας.

Ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα

Η τεχνολογία σήμερα βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα με 2 ή 3 πτερύγια και ισχύ 200 – 400kW. Αφού έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες για μία περιοχή και κριθεί πως υπάρχουν αρκετοί άνεμοι τότε τοποθετούνται εκεί ανεμογεννήτριες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το αιολικό δυναμικό της περιοχής και θα δημιουργήσουν ένα αιολικό πάρκο.

Για την εγκατάσταση της η κάθε ανεμογεννήτρια απαιτεί 1 - 3 μέρες. Σε πρώτη φάση ανυψώνεται ο πύργος ο οποίος εγκαθίσταται πάνω στα θεμέλια τμηματικά. Στη συνέχει στη κορυφή του πύργου ανυψώνεται η άτρακτος. Ο ρότορας που αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας συναρμολογείται πριν ανυψωθεί.Αφού ο ρότορας συναρμολογηθεί ανυψώνεται για να συνδεθεί με την άτρακτο η οποία μετατρέπει την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Τέλος γίνονται όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις.

Ανεμογεννήτρια M300
Ανεμογεννήτρια BSL-M300
Ισχύς Tάση
80 Watt 12V / 24VDC
Ανεμογεννήτριες BSL YZ AI300
Ανεμογεννήτρια BSL-YZ-AI300W.
Ισχύς Τάση
300 Watt 12 / 24 VDC
Ανεμογεννήτρια Q1000
Ανεμογεννήτρια BSL Q1000.
Ισχύς Τάση
1000 Watt 24 /48 VDC
Ανεμογεννήτρια BSL-YZ 500watt
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 500Watt.
Ισχύς Τάση
500 Watt 24 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ-1kw
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ-1kW.
Ισχύς Τάση
1000 Watt 48 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 2Kw
Ανεμογεννήτρια BSL-YZ 2Kw
Ισχύς Τάση
2000 Watt 48 / 120 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 5000Watt
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 5Kw.
Ισχύς Τάση
5000 Watt 240 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 10kw
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 10kw
Ισχύς Τάση
10K Watt 240 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ-20kw
Ανεμογεννήτριες BSL YZ 20kw
Ισχύς Τάση
20K Watt 240 VDC
Ανεμογεννήτριες BSL-YZ 30kw
Ανεμογεννήτριες BSL - YZ 30kw
Ισχύς Τάση
30K Watt 360 VDC