(+30) 211 7109 382
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Συμψηφισμός παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας.
  • Φωτοβολταϊκά πάνελ σε κεραμοσκεπή.

Net Metering


Τι πρέπει να γνωρίζετε:


Tον Μάιο του 2015 ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό NET METERING. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, ο χρήστης παραμένει συνδεδεμένος με τη ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα παράγει ενέργεια από το φωτοβολταϊκό του σύστημα, η οποία αφαιρείται από την καταναλισκόμενη. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής πληρώνει μόνο την επιπλέον ενέργεια την οποία καταναλώνει και μάλιστα σε ετήσιο συμψηφισμό.

Το κόστος ενός φωτοβολταϊκού για μία μέση οικία είναι κάτω από 8.000€ με την απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου να έρχεται σε λιγότερο από 8 έτη, ενώ σε μία μέση επιχείρηση η απόσβεση μπορεί να γίνει στα 4-5 χρόνια.

Ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα NET METERING αποτελείται από φωτοβολταϊκά panels, inverter και ηλεκτρολογικούς πίνακες. Ως μπαταρία λειτουργεί το δίκτυο της ΔΕΗ και αποθηκεύει την ενδεχόμενη επιπλέον ενέργεια που παράγεται. Ο συμψηφισμός, σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, γίνεται για την παραγωγή – κατανάλωση στη διάρκεια ενός έτους. Μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή σε όμορο με το κτίριό μας χώρο.

Υπάρχει σε ισχύ ακόμη το παλιό σύστημα «λογιστικού» συμψηφισμού ενέργειας με «ταρίφα». Η αποζημίωση βέβαια είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, παραμένει όμως ακόμη μία ελκυστική επένδυση, κυρίως για μεγάλα έργα. Το συγκεκριμένο σχήμα μάλιστα προτείνεται ως συμφέρουσα λύση για εξοχικές κατοικίες, οι οποίες έχουν ρεύμα από ΔΕΗ, αλλά και μικρή ετήσια κατανάλωση ώστε να συμφέρει το NET METERING. Για παράδειγμα, τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό 10kWp αξίας 15.000€-16.000€ εισπράττουν ένα ποσό περίπου 1.500€ ετησίως κρατώντας την απόδοση της επένδυσης περίπου στο 10%.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα NET METERING τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής υπήρξε τεράστιο καθώς στην Ελλάδα η άφθονη ηλιακή ακτινοβολία ευνοεί την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας.