(+30) 211 7109 382

Έργα


Διασυνδεδεμένες Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 5 kW σε δώμα στη Δαματρία.

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kw σε δώμα
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kw στη Δαματρία

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kW σε ταράτσα στο Λουτράκι.

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10 kw σε ταράτσα
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10 kw στο Λουτράκι

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kW σε ταράτσα στο Ηράκλειο Αττικής.

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kw σε ταράτσα
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kw στο Ηράκλειο
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kw στην Αττική

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λαμία και οι αποδόσεις του.

 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λαμία 1
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λαμία 2
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λαμία 3
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λαμία 4

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού συστήματος 5 kW (21 πάνελ Bauer) στη Κρεμαστή.

Διασυνδεδεμένο σύστημα 5 kw

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 4.935 kWp (21 πάνελ Bauer 235W) στην Ρόδο, στο Ξενοδοχείο Παρθενών.

Φωτοβολταϊκός σταθμός σε Ξενοδοχείο


Αυτόνομες Εγκαταστάσεις

 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 1
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 2
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 3
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 4
 • Φωτοβολταϊκά Cocoon Solar Energy
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 5
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 6
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 7
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 8
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 9
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 10
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 11
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 12
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 13
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 14
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 15
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 16
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 17
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 18
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 19
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 20
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 21
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 22
 • Φωτοβολταϊκά Cocoon Solar Energy
 • Φωτοβολταϊκά Cocoon Solar Energy