(+30) 211 7109 382

Φωτοβολταϊκά Πάνελ Διασυνδεδεμένα

Το Φωτοβολταϊκό πάνελ είναι ένα πλαίσιο που αποτελείται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή αυτή συμβαίνει αδιάκοπα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αθόρυβα και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ένα σύνολο από “κυψέλες” με βασικό στοιχείο το πυρίτιο που έχει την ιδιότητα να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο.
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ διακρίνονται σε μονοκρυσταλικά και πολυκρυσταλικά.
Τα μονοκρυσταλικά έχουν μεγαλύτερο πάχος και υψηλότερη απόδοση (13% - 18%) ενώ τα πολυκρυσταλικά έχουν μικρότερη απόδοση (10-15%) και αντίστοιχα χαμηλότερη τιμή.

  • Φωτοβολταϊκά Sopray
  • Φωτοβολταϊκά Luxor
  • Φωτοβολταϊκά Bauer
  • Φωτοβολταϊκά S-Energy
  • Φωτοβολταϊκά Rec
  • Φωτοβολταϊκά LG
  • Φωτοβολταϊκά Schott
  • Φωτοβολταϊκά Bosch
  • Φωτοβολταϊκά Panasonic