ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο1

379.19 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο2

665.88 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο3

1,550.99 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο4

1,634.44 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο6 α

1,756.58 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο5

1,803.46 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο6 β

2,008.99 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο7

2,008.99 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο8

4,002.47 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο09

4,299.82 με ΦΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόταση Νο11

9,400.69 με ΦΠΑ