ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ AMERISOLAR 270P

180.804,700.59 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικα Πανελ Luxor LX-250P

186.00 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ CANADIAN SOLAR 265P (ΠΑΛΕΤΑ)

4,716.06 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ SUNNYCALL 270P (ΠΑΛΕΤΑ)

4,989.86 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ AXITEC 270P (ΠΑΛΕΤΑ)

5,405.68 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ REC 270P (ΠΑΛΕΤΑ)

5,431.79 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ CANADIAN SOLAR 320P (ΠΑΛΕΤΑ)

6,190.00 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ SUNTECH 295P (ΠΑΛΕΤΑ)

6,733.64 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ S-ENERGY 265P (ΠΑΛΕΤΑ)

6,813.85 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ SUNNYCALL 300M (ΠΑΛΕΤΑ)

6,870.09 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ PANASONIC 240Μ (ΠΑΛΕΤΑ)

12,284.92 με ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (OffGrid)

Φωτοβολταικά Πάνελ PANASONIC 285Μ (ΠΑΛΕΤΑ)

14,079.45 με ΦΠΑ