Αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό

Net Metering

Εξοικονομήστε χρήματα με αυτοπαραγωγή ενέργειας Net Metering

Το Net Metering (αυτοπαραγωγή ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό), είναι η δυνατότητα να παράγουμε το ρεύμα που καταναλώνουμε, με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού στο κτίσμα μας (οικία, επιχείρηση), ενώ ταυτόχρονα παραμένουμε συνδεδεμένοι στον πάροχο.
Μας επιτρέπει τη σημαντική μείωση του λογαριασμού μας (με το net metering πληρώνουμε σχεδόν μόνο τα πάγια), εφόσον παράγουμε ό,τι καταναλώνουμε, ενώ παράλληλα μας παρέχει την δυνατότητα χρήσης του δικτύου για αποθήκευση της πλεονάζουσας αυτοπαραγόμενης ενέργειας.

Δικαίωμα ένταξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή ιδιώτες), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Κοινωφελείς Οργανισμοί και Ενεργειακές Κοινότητες, που, είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες την νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Οφέλη του Net Metering

Το net metering αποφέρει μία σειρά από οικονομικάπεριβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη:

– Μείωση του λογαριασμού της κατοικίας ή της επιχείρησης, αφού μηδενίζουμε σχεδόν τη χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας!  Η ηλεκτρική ενέργεια, καθώς παράγεται και καταναλώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό, δεν επηρεάζεται από καθυστερήσεις πληρωμών ή τροποποιήσεις συμβάσεων από το κράτος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός .

– Το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης μηδενίζεται, αν το σύστημα συνδυαστεί με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση μειώνουμε σημαντικά και το χρόνο απόσβεσης της εγκατάστασής μας.

– Οι αυξήσεις στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος στην επένδυση, επίσης συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση του χρόνου απόσβεσης.

– Μεγάλη χρονική διάρκεια της επένδυσης στα 25 έτη (υπογράφεται με τον πάροχο σύμβαση 25ετούς διάρκειας), ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σύμβασης μετά τη λήξη της, εφόσον το ζητήσει ο αυτοπαραγωγός.

– Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος.  Η εγγύηση απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, φτάνει μέχρι και τα 30 έτη, ενώ η εγγύηση του inverter μπορεί να φτάσει τα 10 έτη και το κόστος συντήρησης είναι πολύ χαμηλό.

– Απόσβεση του συστήματος σε μικρό χρόνο, λόγω της άμεσης εξοικονόμησης χρημάτων από τους λογαριασμούς του ρεύματος.  Οι επιχειρήσεις ωφελούνται περισσότερο λόγω και της φορολογικής απόσβεσης.

– Αυξάνει την αξία μεταπώλησης του ακινήτου, καθώς το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και εντάσσεται σε υψηλότερη ενεργειακή κλάση.

– Σε νέες οικοδομές εναρμονίζεται με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.067/2012 άρθρο 25), ο οποίος παρέχει το κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης, για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.

– Αποτελεί την ενεργειακή λύση που προωθεί τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το οικοσύστημα, σπαταλώντας φυσικούς πόρους, γι΄ αυτό και εφαρμόζεται επιτυχώς για πολλά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ COCOON ΣΕ NET METERING

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Cocoon Ecoclima

Στην Cocoon Ecoclima, μπορούμε να σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, ενώ η πολυετής πείρα μας και η τεχνογνωσία, με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα και τη βέλτιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού, από την αίτηση/υποβολή φακέλου στον πάροχο και την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι και την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, συνδεδεμένου με τον πάροχο (ΔΕΗ, ΗΡΩΝ κ.λ.π.), ενώ η επιλογή των αρτιότερων ποιοτικά υλικών και εξαρτημάτων, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επένδυσής σας για πάρα πολλά χρόνια.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εγκατάσταση σε στέγη ή επί εδάφους καθώς και τεχνική υποστήριξη, στις καλύτερες τιμές με πανελλαδική κάλυψη.

Διαθέτουμε περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία με μηδενική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και να σας προτείνουμε λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, στα τηλέφωνα 211 7109382 – 7109383, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας, Δημαράκη 20 Βοτανικός.