Η αντλία θερμότητας αέρα/νερού είναι μια νέα λύση θέρμανσης που παρέχει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Αυτή η τεχνολογία αντικαθιστά με επιτυχία τους παραδοσιακούς λέβητες αερίου με μια ανανεώσιμη προσέγγιση, μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Αξιοποιώντας τη συνδυασμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και εξωτερικού αέρα, μειώνει το ενεργειακό κόστος και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.