Οι Inverters Διασυνδεδεμένων Συστημάτων μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) για άμεση χρήση ή πώληση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οι inverters λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μετασχηματιστές, μετατρέποντας την συνεχή ροή ηλεκτρικής ενέργειας (DC), που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εναλλασσόμενη μορφή (AC), η οποία είναι η μορφή που χρησιμοποιείται στο κυκλοφοριακό δίκτυο. Επιπλέον, διαθέτουν συχνά τεχνολογίες όπως οι μέγιστες δυνατότητες αρμονικών, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και μειώνουν την πιθανότητα διαταραχών στο δίκτυο.