Οι Inverters Αυτονόμων Συστημάτων χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα που λειτουργούν ανεξάρτητα από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα συστήματα είναι συνήθως εγκατεστημένα σε τοποθεσίες που δεν έχουν πρόσβαση σε κεντρικό δίκτυο, όπως απομακρυσμένες περιοχές ή νησιωτικά συστήματα. Οι inverters αυτοί λειτουργούν μετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών ή για τη φόρτιση μπαταριών. Αυτό επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία του συστήματος, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.